Minskad sjukskrivning tack vare jämställt bemötande!

Tummen upp för Skurup som har hittat brister i sin verksamhet, erkänner dem och gör något åt dem! Och med
gott resultat!
 
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/jamstallt-bemotande-minskade-sjukskrivningar/
 
 

Hälsosam yrkesdebut!

Intressant projekt!
 
http://www.prevent.se/sv/arbetsliv/artikel/2014/unga-lar-sig-undvika-risker/

RSS 2.0